Tietosuojaselosteet

GDPR 

 

GDPR (General Data Protection Regulation) on tullut EU:n jäsenvaltioiden sovellettavaksi 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä ja parantaa EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaa.

 

Asetus koskee kaikkia niitä EU:n alueella toimivia organisaatioita, jotka keräävät, säilyttävät ja käsittelevät henkilötietoja yrityksen tai organisaation koosta tai toimialasta riippumatta. 

 

TIETOSUOJA-ASETUKSEEN LIITTYVIÄ TERMEJÄ

 

Henkilötieto: Kaikki sellainen tieto, jolla voidaan tunnistaa ja yksilöidä henkilöitä. Näitä tietoja ovat muun muassa nimi, osoite, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä verkkotunnistetiedot.

 

Henkilörekisteri: Henkilötietoja sisältävä jäsennelty tietojoukko, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.

Rekisterinpitäjä: Luonnollinen henkilö, yhteisö, virasto, säätiö tai joku muu, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä.

Henkilötietojen käsittelijä: Luonnollinen henkilö, viranomainen, virasto tai joku muu, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, esimerkiksi uutiskirjetyökalun toimittaja.

 

Alikäsittelijä/alihankkija: Henkilötietojen käsittelijän valtuuttama henkilötietojen käsittelyyn valtuutettu osapuoli. Keskeisimpien henkilötietoja käsittelevien alihankkijoiden käytöstä tulee sopia osapuolten kesken.

 

Rekisteröity: Rekisterissä oleva tunnistettava tai tunnistettavissa oleva henkilö.


Opt-in: Henkilön itsensä antama suostumus henkilötietojensa keräämiseen ja käsittelyyn.

 


AJAN LUKON JULKISET TIETOSUOJASELOSTEET

 

Asiakas- ja markkinointi                                                              

Avainhallinta ja aukaisumodeemit (rekisterinpitäjä)

Avainhallinta ja aukaisumodeemit (tietojen käsittelijä)

Tallentava kameravalvonta

   
   
AJAN LUKON SISÄISET TIETOSUOJASELOSTEET

Henkilöstöön liittyvät rekisterit (salasanasuojattu)

 

 

 


 

 

TIETOSUOJASELOSTEMALLEJA TOIMITTAMIIMME JÄRJESTELMIIN

Turvajärjestelmästä kuten kulunvalvonnasta, elektronisesta lukostosta joissa henkilötietoja sisältävä avainhallinta, tallentavasta kameravalvonnasta ja hälytysjärjestelmästä on ennen järjestelmän käyttöönottoa tehtävä henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjän (tavallisesti järjestelmän omistaja) tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä seloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.

 

Lähde ja lisätietoa: 

www.tietosuoja.fi 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Tallentava kameravalvonta - tietosuojaselostepohja

Kulunvalvontajärjestelmä - tietosuojaselostepohja

Työajanseuranta - tietosuojaselostepohja

Hälytysjärjestelmä - tietosuojaselostepohja

Elektroninen lukitusjärjestelmä - tietosuojaselostepohja

Aukaisumodeemit, ovien etäavaus - tietosuojaselostepohja

Avainhallinta - tietosuojaselostepohja

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lukkoseppä 24h ja lukkoliike palvelut Tampereen seudulla

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Hämeenkyrö, Orivesi, Pälkäne, Ylöjärvi Sastamala, Valkeakoski, Kyröskoski, Akaa, Toijala, Viiala, Sahalahti

Sulje sivuvalikko