Henkilötietojen käsittely 

 

Rekisterinpitäjä

Asiakasyritys tai kiinteistön omistaja

 

Tietojen käsittelijä tai alikäsittelijä

Ajan Lukko Oy (jatkossa Yhtiö)

Tammelan puistokatu 29
33500 Tampere

03 2541 600

www.ajanlukko.fi

 

Mikäli toimimme alikäsittelijänä, on toimeksiannon tehnyt esim. isännöitsijätoimisto, joka toimii käsittelijänä ja on valtuuttanut yhdessä rekisterinpitäjän (taloyhtiö) kanssa Ajan Lukon hoitamaan avainhallintaa erillisessä sopimuksessa määrätyin ehdoin.

 

Yhteyshenkilö rekisterin käsittelyä koskevissa asioissa 

Mia Toivonen

mia.toivonen@ajanlukko.fi

Ajan Lukko Oy

Tammelan puistokatu 29
33500 Tampere

03 2541 600

www.ajanlukko.fi

 

Rekisterinpitäjä määrittelee omassa erillisessä sopimuksessaan rekisterin sisällön. Mikäli erillistä ohjeistusta ei ole määritelty ja erillistä sopimusta tehty, toimimme rekisterin tietojen käsittelijänä tai tietojen alikäsittelijänä.

 

Rekisterin nimi 

Henkilötietojen käsittely

- avainhallintajärjestelmässä

- kulunhallinta- tai kulunvalvontajärjestelmässä
- tallentavassa kameravalvontajärjestelmässä

- elektronisessa lukitusjärjestelmässä ja digilukostossa
- aukaisumodeemeissa

 

Rekisterin julkisuus

Sisältö ei ole julkista.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään päivittäin liiketoiminnallisista syistä.

 

 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietotyyppejä;

Henkilön nimi ja yritys

Henkilön osoite

Henkilön puhelinnumero

Henkilön sähköpostiosoite

Tieto hallussa olevista kulkutunnisteista
Tieto kulkutunnisteiden kulkuoikeuksista

Tallentavissa järjestelmissä tieto tunnisteen liikkeistä kiinteistössä (kulkutunniste, ovi, ajankohta)

Kameravalvontajärjestelmissä tallennettua kuvaa

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisterinpitäjän tai toisen tietojenkäsittelijän antamana tai suoraan järjestelmän loppukäyttäjiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa viranomaisille.

 

Tietojen säilytys ja siirto kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, kolmanteen maahan eikä kansainvälisille järjestöille

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietotyyppejä. Tallenteet on suojattu salaamalla ja säilytys tapahtuu ulkoisella palvelimella. Käyttäjät tunnistetaan kirjautumistunnisteilla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tiedostotallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: mia.toivonen@ajanlukko.fi. Tietopyyntö välitetään rekisterinpitäjän käsiteltäväksi.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Korjaus- ja poistamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: mia.toivonen@ajanlukko.fi. Tietopyyntö välitetään rekisterinpitäjän käsiteltäväksi.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Yrityksellä ei ole automaattista päätöksenteko- tai profilointijärjestelmää. Rajoittamispyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: mia.toivonen@ajanlukko.fi. Tietopyyntö välitetään rekisterinpitäjän käsiteltäväksi.

 

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tietoja säilytetään ja niitä poistetaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

 

Tiedostotallenteisiin pääsyä rajoitetaan, kun rekisterinpitäjä katsoo, että järjestelmän rekisterin käyttäjä ei enää tarvitse virkaan tai työtehtävään liittyvästä syystä pääsyoikeutta tai käyttöoikeutta järjestelmään.

Lukkoseppä 24h ja lukkoliike palvelut Tampereen seudulla

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Hämeenkyrö, Orivesi, Pälkäne, Ylöjärvi Sastamala, Valkeakoski, Kyröskoski, Akaa, Toijala, Viiala, Sahalahti

Sulje sivuvalikko