Palosulku- ja palovaroitusjärjestelmät

Palosulkujärjestelmä

 

Osastoivan oven tulee tulee yleensä olla suljettuna ja salpautuneena. Sulkeutumisen
varmistamiseksi ovi tulee varustaa ovensulkimella, joka sulkee vähänkin avatun oven estäen tule
ja savun leviämisen muualle rakennukseen. Mikäli esteetön kulkeminen tai muu tilan käyttö esim. hotelleissa tai hoitolaitoksissa edellyttää osastoivan oven pitämistä auki, tulee se varustaa sellaisella palonsulkujärjestelmällä, joka sulkee salpaa oven automaattisesti tulipalon sattuessa

 

Ovia koskee Ympäristöministeriön Suomen rakentamismääräyskokoelma E1: rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet. määräyksiä ja ohjeita niiden soveltamisesta on saatavilla julkaisussa: Ympäristöopas 39; Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa.

 

Palovaroitinjärjestelmä

 

Palovaroittimen tehtävänä on varoittaa asunnossa olevia ihmisiä alkavasta palosta. Varoittimen
summerin tarkoituksena on herättää nukkuvat tai havahduttaa huoneistossa muuten oleskelevat
ihmiset tarpeeksi ajoissa. Tällöin pelastautuminen ja palon tukahduttaminen olisi mahdollista.
Palovaroitin tuli pakolliseksi Suomessa kaikissa asunnoissa sekä majoitus- ja hoitolaitoksissa
1.9.1999, kun uusi pelastustoimilaki tuli voimaan. Palovaroitinjärjestelmä eroaa
paloilmoitinjärjestelmästä siinä, että hälytystä ei ohjata suoraan hätäkeskukseen vaan hälytys
tapahtuu paikallisesti tai se voidaan ohjata muuhun 24 h valvottuun paikkaan kuten esimerkiksi
vartiointiliikkeeseen

 

Palovaroittimessa on paloilmaisin ja merkinantolaite virtalähteineen sekä toiminnan testauslaite.
Nämä kaikki on sijoitettu yhteiseen koteloon. Palovaroittimen ilmaisinosa on yleensä savuilmaisin, mutta joidenkin erikoistilojen ilmaisimeksi sopii parhaiten lämpöilmaisin. Kesämökeille tai muihin sellaisiin taloihin, joissa käytetään tulisijoja, sopii myös ilmaisin, joka reagoi häkään. Varmistaaksesi kuuluvuuden asuntosi eri puolilla, voit muodostaa palovaroittimista myös ryhmän siten, että kaksi tai useampiapalovaroittimia kytketään yhteen. Tavoitteena on, että yhden palovaroittimen toiminta saa aikaan hälytyksen myös muissa varoittimissa. Palovaroitinryhmän ilmaisimissa on joko oma paristo kussakin tai yhteinen verkkolaite.


Sijoita palovaroitin oikein

 

Palovaroitin reagoi ilmassa oleviin savukaasuihin, mistä syystä se pitää sijoittaa paikkaan, johon
savu todennäköisesti ensimmäiseksi kulkeutuu. Tällöin palo havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varoitin tulee sijoittaa jokaisen makuuhuoneen kattoon, joko keskelle huonetta tai vuoteen yläpuolelle. Sijoituksessa on otettava huomioon ilman virtaus ja sitä haittaavat esteet. Jos tilassa on useita asuinkerroksia, varoittimia tulee sijoittaa jokaiseen kerrokseen. Yksi varoitin kannattaa sijoittaa portaiden yläpuolelle kattoon.

 

Paristotoimisten palovaroittimen paristojen kunto tulee tarkistaa testipainikkeesta määrävälein.
Yksittäiset, itsenäiseen toimintaan tarkoitetut palovaroittimet asennetaan pakkauksessa olevien
ohjeiden mukaan. Kaapelointia ei tälloin tarvita.

 

Jos palovaroittimet suunnitellaan liitettävän ryhmäksi tai järjestelmäksi sekä niiden valvonta liitettäväksi johonkin hälytys- tai kaukovalvontajärjestelmään, on siihen hyvä varautua jo rakentamis- ja remontointivaiheessa. Näissä tapauksissa kannattaa varata kullekin varoittimelle ainakin keskenään ketjutettu putkitus sekä ketjujen molemmista päistä putkitus sähkökeskukselle. Remontoidessa palovaroitin tulee suojata siten, että varoittimeen ei pääse rakennuspölyä, joka voi vaurioittaa laitetta.

 

Toteutamme järjestelmien suunnittelun, asennuksen, käyttökoulutuksen sekä huollon ja ylläpidon. Parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi suosittelemme huoltosopimuksen solmimista kaikista toimittamistamme järjestelmistä.

 

» Hedengren
» Abloy

ASIAKASPALVELU

(03) 2541 600

______________________

Kyllä kiitos, haluan
lisätietoja palveluistanne.

*
*
Sähköposti
*

Pakolliset kentät * 
Lukkoseppä 24h ja lukkoliike palvelut Tampereen seudulla

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Hämeenkyrö, Orivesi, Pälkäne, Ylöjärvi Sastamala, Valkeakoski, Kyröskoski, Akaa, Toijala, Viiala, Sahalahti

Sulje sivuvalikko