Pirkanmaan pelastustoimen avainsäilöjen uusiminen

 
Pelastuslaitoksen avainsäilöuudistuksen jatkoaika päättyy 31.5.2024.

Pelastuslaitos pitää omia vanhojen putkilukkojen avaimia tallessa 31.12.24 saakka, jonka jälkeen avaimet hävitetään. 

Mikäli vanhoja putkilukkoja ilmenee vielä tämän jälkeen, tulee lukkoliikkeen porata putkilukot auki asiakkaan kustannuksella.
 

Liittymislomake ja sulkemislomake jää käyttöön jatkossakin ja niitä käytetään uudiskohteiden osalta jatkossa.
Pelastuslaitos hoitaa jatkossa uudiskohteiden putkilukkojen sulkemiset kohteen pyynnöstä aiemmin laaditun ohjeen mukaisesti.

 


 
Pelastuslaitoksen avainsäilöuudistus 30.1.2023

 

Pirkanmaan pelastuslaitos kehottaa kiinteistöjä uusimaan avainsäilöt mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 31.12.2023 mennessä.

 

Pelastuslaitos säilyttää vanhoja avainsäilöavaimia vuoden 2023 loppuun sakka, jonka jälkeen avaimet hävitetään. Tämän jälkeen pelastuslaitoksella ei ole avainta vanhoihin pelastustoimen avainsäilöihin eli pelastuslaitoksella ei ole onnettomuustilanteessa pääsyä vanhalla avainsäilöllä varustettuun kiinteistöön.

 

Toimimme yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa saattaaksemme tämän muutoksen valmiiksi määrätyssä aikataulussa. Toimittamalla tätä tarkoitusta varten oheisen valtakirjan asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@ajanlukko.fi, hoidamme koko avainsäilöprosessin kiinteistöönne käyttökuntoon asennettuna. Valtakirjan saatuamme, olemme teihin yhteydessä.

 

Lataa tästä valtakirja

 

Vuoden 2023 alusta lähtien samoja avainsäilöjä käyttävät myös pelastuslaitoksen alaiset ensivasteen yksiköt, mikä mahdollistaa tietyin edellytyksin avun saamisen suoraan avuntarvitsijan luokse asuntoon saakka. 

 Avainturvallisuuden ja avainsäilöjärjestelmän käytettävyyden parantamiseksi Pirkanmaan pelastuslaitos on käynnistänyt hankkeen, jossa pelastustoimen avainsäilöjen lukitus uudistetaan.

 

Avainsäilön lukituksessa siirrytään käyttämään älypuhelimen NFC-teknologiaan perustuvaa elektronista avainta iLOQ S50. Avainsäilön avaaminen onnistuu vain, jos avaimen elektroninen ohjelmointi täsmää kyseessä olevaan lukkoon.

 

Uudistuksessa otetaan lisäksi käyttöön mm. avaimen käytön lokitietojen taltiointi ja avaimen käyttöoikeusaika. Pelastustoimen avainsäilöjen uusi lukitusratkaisu on määritelty yhteistyössä valtuutettujen lukkoliikkeiden kanssa ja uudet pelastustoimen avainsäilöt asennetaan kyseisen määrittelyn mukaisesti. Myös aiemmin asennetut pelastustoimen avainsäilöt tulee uudistaa uuden lukitusratkaisun mukaiseksi.

 

Uusi lukitusratkaisu on yleensä yhteensopiva vanhan sylinteriputken kanssa eli yleensä pelkkä lukon vaihtaminen riittää, mutta oletettavasti on myös kohteita, joissa on uusittava myös vanha sylinteriputki. Pelastustoimen avainsäilöt on yleisimmin toteutettu yhdellä avainsäilöllä (avainsäilö rakennuksen ulkokuoressa). Jatkossa tulisi asennuttaa toinen avainsäilö rakennuksen sisätiloihin esim. paloilmoitinkeskuksen viereen Finanssialan ohjeistuksen mukaisesti.


Pelastustoimen avainsäilö ei ole lakisääteinen varuste, eikä pelastuslaitos voi määrätä kiinteistön varustamista pelastustoimen avainsäilöllä, mutta automaattisella paloilmoittimella varustettujen kohteiden paloilmoittimen toteutuspöytäkirjalla/elinkaarikirjalla on yleensä avainsäilö vaadittu kohteeseen ja tämä velvoittaa kohdetta hankkimaan avainsäilön. Avainsäilön asennuttaminen on viimekädessä kiinteistön omistajan ja haltijan asia.


Pelastuslaitos kuitenkin suosittelee avainsäilöjen asentamista erityisesti niihin kiinteistöihin, jotka on varustettu automaattisella paloilmoitin- tai sammutuslaitteistolla. Avainsäilö voidaan asentaa myös muihin kohteisiin, jos asiasta on sovittu pelastuslaitoksen kanssa.

 

Pelastuslaitos suosittelee vahvasti aiemmin asennettujen muuhun kuin jo ILOQ S50 järjestelmään kuluvien pelastustoimen avainsäilöjen uudistamista. Uudistus aiheuttaa kiinteistöille kustannuksia, mutta sen läpivieminen on välttämätön pelastustoimen avainsäilöjen avainturvallisuuden kehittämiseksi.


 

LÄHDE
Lomakkeet ja ohjeet | Pirkanmaan pelastuslaitos (pelastustoimi.fi)

TIEDOTE PIRKANMAAN ALUEEN KIINTEISTÖILLE
30.1.2023

 

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS

SATAKUNNANKATU 16, 33100 TAMPERE. PUHELIN: (03) 384 5900
WWW.PIRKANMAANPELASTUSLAITOS.FI

PIRKANMAANPELASTUSLAITOS@PIRHA.FI

 

 

 

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä