Yritysesittely


 Ajan Lukko Oy - palvelevaa turvatekniikkaa 

  

Vuonna 1970 perustettu turvallisuusliikkeemme tarjoaa osaamista yritysten, laitosten, teollisuuden, rakennusliikkeiden ja yksityishenkilöiden käyttöön. Lukituksen, sähköisten turvajärjestelmien ja ovi- ja porttiautomatiikan lisäksi omaamme mittavan kokemuksen mm. ovipuhelinjärjestelmistä, kulunvalvonnasta, hälytinlaitteista sekä erilaisista kameravalvontaratkaisuista.   

 

Valtakunnalliset asiakkuudet hoidamme Suomen laajimman turvallisuusketjumme kautta. 

    

ARVOMME OVAT TEKEMISEMME PERUSTA

 

Luotettavuus

Kehittyminen

Yhdessä onnistuminen

Hyvä asiakaskokemus

 

 

 

 

AJAN LUKKO - TÄYDEN PALVELUN TURVAOSAAJA


Konsultointi, suunnittelu, asennus, huolto, huoltosopimukset, ylläpito, asiantuntijapalvelut
Abloyn valtuuttama A-laatulukkoliike
Dormakaba-valtuutettu lukkoliike
iLOQ-valtuutettu lukkoliike 
ISO 9001 laatusertifikaatti
ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifikaatti
OHSAS 18001 työterveys ja työturvallisuussertifikaatti
SP2-sähköurakointioikeudet
Henkilökunnalla Abloy-valtuuskortit, sähkötyöturvallisuuskortit, työturvallisuuskortit, Valtti-kortit sekä poliisiviranomaisen myöntämät turvasuojaajakortit.

Lain (Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015) alalle vaatima turvallisuusalan elinkeinolupa ja kolme vastaavaa hoitajaa.


Pirkanmaan Yrittäjät ry
Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry/Ajan Lukko Oy, Vuoden Turvaurakoitsija 1997 ja 2013
Tampereen Kauppakamari
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 
Turva-alan yrittäjät ry 

 

APPROVED LOCKSMITHS

 

Finanssialan Keskusliiton hyväksymä lukkoliike/www.finanssiala.fi/vahingontorjunta

Finanssialan Keskusliiton hyväksymä rikosilmoitinliike/www.finanssiala.fi/vahingontorjunta

 

Lukkoja ja lukitusjärjestelmiä toimittavat liikkeet luetteloidaan Finanssialan Keskusliiton vaatimusten mukaan. Vaatimukset on kuvattu asiakirjassa ”Lukkoja ja lukitusjärjestelmiä toimittavien liikkeiden hyväksymisvaatimukset 2012”. Vaatimukset perustuvat toiminnan laatuun, yrityksen luotettavaan toimintaan ja vastuuhenkilöiden ammattitaitoon. Hyväksyntää hakeva yritys voi todentaa nämä vaatimukset akkreditoidun sertifiointilaitoksen myöntämällä sertifikaatilla tai lausunnolla. Sertifiointilaitoksen myöntämällä sertifikaatilla tai lausunnolla todetaan vaatimustenmukaisuus ja yrityksen käyttämän laatujärjestelmän olevan SFS-EN ISO 9001 laatustandardin mukainen tai se on arvioitu soveltuvin osin sitä vastaavaksi.

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen luvanvaraiseksi

 

Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyy 31.12.2018, jonka jälkeen jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä ja hälytysjärjestelmiä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta. Lähes koko yksityinen turvallisuusala tuli luvanvaraiseksi 1.1.2017, kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muuttui ja vartioimisliiketoiminta, järjestyksenvalvontatoiminta sekä turvasuojaustoiminta tulivat ko. lain piiriin samoilla vastuilla ja velvoitteilla. Laki koskee ansiotarkoituksessa tehtävää ja (toimeksianto)sopimukseen perustuvaa toimintaa, eli ns. omavalvonta on jatkossakin sallittua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, jos yrityksen turvallisuusosasto tai työntekijä hoitaa kulunvalvonnan tai taloyhtiö sähköisen lukitusjärjestelmän muutokset itse, se on mahdollista. Esimerkiksi kunnan vuokrataloyhtiön oma isännöitsijä saa tehdä lukitusjärjestelmiin muutoksia ilman elinkeinolupaa, tai yrityksen oma huoltomies oman kiinteistön oviympäristön korjauksia. Työt ovat elinkeinoluvan varaisia heti, jos isännöintitoimisto tekee ko. töitä isännöimälleen taloyhtiölle, johon sillä on sopimussuhde tai huoltoyhtiö korjaa asiakasyrityksen tai -taloyhtiön oviympäristöä.

 

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa jatkossa suorittaa ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan omaava yritys ja näitä tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla turvasuojaajakortti. Tilaajan tulisi ennen tilausta tarkistaa, että yrityksellä on turvallisuusalan elinkeinolupa voimassa. Asiakkaan olisi aina hyvä pyytää asentajalta turvasuojaajakorttia nähtäväksi, sillä se kertoo myös lainmukaisesta toiminnasta. Tarkistuksen voi tehdä poliisin nettisivuilta, jossa näkyy kaikki elinkeinoluvan haltijat tai Turvaurakoitsijaliiton nettisivuilta, joilla on ajantasainen lista liiton jäsenyritysten elinkeinoluvista. https://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yritykset Yrityksen, jolla ei ole turvallisuusalan elinkeinolupaa, tulee lopettaa toimintansa siihen asti, kunnes elinkeinolupa on myönnetty.

 

Jatkossa myös turvaurakointia harjoittavissa, vähintään viisi henkeä työllistävissä yrityksissä on joko lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon tai turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut vastaava hoitaja, jonka tehtävänä on valvoa, että yritys toimii lain edellyttämällä tavalla ja että kaikilla hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voimassa oleva turvasuojaajakortti. Turvaurakoitsijaliiton kaikilla jäsenyrityksillä ja lähes kaikilla niiden toimipisteillä on vähintään yksi koulutettu vastaava hoitaja.

 

 

Mitkä työt vaativat turvallisuusalan elinkeinoluvan?

 

Lukon korjaukseen, huoltoon, sarjoitukseen ja asennukseen liittyvät työt ovat kaikki luvanvaraisia. Näitä ovat mm. lukoston sarjatietojen käsittely turvaurakointiliikkeen ja lukkovalmistajan välillä, lukkojen avausten suunnittelu ja käsittely tietojärjestelmissä tai manuaalisesti ja esimerkiksi haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin. Näihin kuuluvat olennaisesti myös lukkorungon, avainpesän, painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto sekä työt, joissa avainpesän joutuu avaamaan.

Sähköisiin lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiin liittyvät pääkäyttäjätyöt ovat pitkälti luvanvaraisia ja käsittävät esimerkiksi lukon tai lukijan ohjelmointityön etänä, oven aukiohjauksen, lukijan liittämisen kulkualueeseen ja kaikki kulkualueitten muutostyöt järjestelmissä.

 

Myös kulunvalvontaan ja -seurantaan liittyvät tehtävät ovat jatkossa luvanvaraisia. Näihin kuuluvat mm. kiinteistöjen koodilukon koodien vaihdot kulunvalvontajärjestelmän muuttamistöinä ja lukitusjärjestelmän muuttamistöinä kerrostalon porrasovien aikaohjauksen vaihdot. Näihin luvanvaraisiin tehtäviin luonnollisesti kuuluvat kulunvalvontajärjestelmien ja niiden lukijoiden, ovipäätteiden ja rasioiden, sekä rikosilmoitinlaitteisiin liittyvien komponenttien asennukset, muutokset ja korjaukset.

 

Mitkä turvasuojausalan tehtävät eivät vaadi elinkeinolupaa?

 

Laissa jätettiin osa turvasuojausalan tehtävistä pois ja näihin kuuluvat mm. kameravalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien komponenttien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen sekä muiden järjestelmien kaapelointityöt. Myöskään avainluovutukset ja -palautukset eivät ole luvanvaraista toimintaa, eli kun asukkaalle/asiakkaalle annetaan avain, kuitataan se järjestelmään ja otetaan siihen asukkaan tai asiakkaan kuittaus. Toisin sanoen huoltoyhtiöt ja isännöintiyritykset saavat näitä tehtäviä jatkossakin hoitaa ilman elinkeinolupaa. Mikäli mukaan otetaan sähköisen lukitusjärjestelmän hallinnointi, jossa lisätään tai poistetaan kulkuoikeuksia tai avaimia, yritys tarvitsee elinkeinoluvan. Yksittäisistä tyypillisistä huoltoyhtiölle kuuluvista tehtävistä ovensulkijan vaihto ei lupaa edellytä.

 

Lisätietoja turvallisuusalan elinkeinoluvasta:

 

https://www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/turvallisuusalan_elinkeinotoiminnan_lupa-asiat

https://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yleista 

https://www.verkkouutiset.fi/kiinteistoliitto-taloyhtion-lukitukset-vain-luvan-saaneilta-yrityksilta/

 

ASIAKASPALVELU

(03) 2541 600

______________________

Kyllä kiitos, haluan
lisätietoja palveluistanne.

Nimi *
Puhelin *
Sähköposti
Viesti *

Pakolliset kentät * 
Lukkoseppä 24h ja lukkoliike palvelut Tampereen seudulla

Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Hämeenkyrö, Orivesi, Pälkäne, Ylöjärvi Sastamala, Valkeakoski, Kyröskoski, Akaa, Toijala, Viiala, Sahalahti