UKK - kuka saa katsoa kameravalvontatallenteita

 

Kameravalvonta on henkilötietojen käsittelyä

 

Kameravalvonnalle ei kuitenkaan ole olemassa omia erityissäännöksiä, vaan siihen sovelletaan samoja sääntöjä, kuin muuhunkin henkilötietojen keräämiseen.
 
Kameravalvontajärjestelmän omistajan/haltijan on tehtävä järjestelmästä tietosuojaseloste, jossa määritellään kuka saa katsoa tallenteita ja missä tilanteissa. Seloste on oltava organisaatiossa/taloyhtiössä toimivien/asuvien/asioivien/järjestelmän vaikutuspiirissä olevien saatavilla ja nähtävillä.
 
Järjestelmän toimittajan on syytä ohjeistaa tilaajaa (rekisterinpitäjää) tietosuojaselosteen tekemiseen. Malli tallentavan kameravalvonnan tietosuojaselosteesta tästä linkistä.
 
Poliisiviranomainen voi suorittaa rikoksenpaljastamistehtävässä kameravalvontatallenteiden tutkintaa tai pyytää toimittamaan heille tutkittavaksi tallenteet.
 
Tavallisesti turvaurakointiliikkeet harjoittavat turvasuojaustoimintaa ja jotkut hakevat myös rajoitettua vartioimisliikelupaa, mikäli heidän toimintaansa kuuluu myös rikoksenpaljastamistehtävät. Vartioimisliiketoiminta tarkoittaa turvaurakoitsijan toiminnassa esim. kameravalvontaan, kulunvalvontaan, hälytysjärjestelmiin ja lokitietoja tallentaviin lukostoihin liittyviä rikoksenpaljastamistehtäviä eli aineiston kuten tallenteiden ja lokitietojen tutkimista, keräämistä ja toimittamista tutkintaa varten.
 
 
Ajan Lukolla on turvallisuusalan elinkeinolupa turvasuojaustoimintaan ja vartoimisliiketoimintaan.
 

PÄIVYSTYS 24/7

03 2541 600

 

Pirkanmaan alueen lukkoseppäpäivystys 24/7

 

Lue lisää ›

 

 
Sulje sivuvalikko
Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä